Nu kan du köpa Yoga Vasishtha i vår webbshop!

Vi har valt Payson som betaltjänst, vilket är en enkel och trygg lösning för båda parter.

Om ni är en grupp som beställer tillsammans – eller om du vill vara återförsäljare – går det att beställa fem respektive åtta set av den fyra banden till ett rabatterat pris.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vår Facebook sida: www.facebook.com/yoga.vasishtha

Vi har nu fått ett kort och enkelt användarnamn på Facebook. Detta gör det lättare att hänvisa dit. Gå gärna dit och ”gilla” sidan så fler får chansen att upptäcka Yoga Vasishtha!

www.facebook.com/yoga.vasishtha

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kvantfysikens Unified Field sedd som Brahman

I följande You Tube video kan du ta del av en lättillgänglig presentation av Unified Field. Kvantfysikern John Hagelin intervjuas.

Dr John Hagelin om Unified Field som rent medvetande

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Vairagya – lidelsefritt jämnmod

Vairagya - lidelsefritt jämnmod. Vairagya brukar ofta tydas som ”likgiltighet” eller ”inre avsägelse av världen”. Vad det syftar på är dock ett opartiskt inre lugn, ett bevittnade tillstånd, rotat i lidelsefritt jämnmod. Detta växer spontant inom dig ju mer ditt dagliga utövande (abhyasa) förankrar ditt själv i Självet.

En vacker beskrivning av vad denna sanna avsägelse eller lidelsefrihet innebär finner vi i Berättelsen om Shikhidhvaja och Cudala. Cudala uppnår detta inre tillstånd medan hon lever fullt ut som drottning i palatset, medan hennes make kung Shikhidhvaja tror att han måste avsäga sig kungariket och dra sig tillbaka ut till skogen som eremit!

Publicerat i Begrepp | 3 kommentarer

Vicara – inre utforskande

Vicara - inre utforskande, eller direkt inre uppenbarande av sanningen. Synonymt här med meditation, dhyana, dock inte främst i betydelsen kontemplation utan poängen är att det är en process som tar uppmärksamheten från ytlig tankenivå till djupare, subtilare, mer stilla nivåer för att till slut låta oss erfara det rena medvetandet.

I Yoga Vasishtha finns förstås otaliga exempel på vicara där redan högt utvecklade människor som kung Janaka och andra når befrielse, moksha, genom en form av inre skärskådande. Men detta förutsatta att deras betingning redan var tillräckligt genomskinlig, deras mentala tendenser band dem endast med lösa knutar som lätt gick upp. Och när vi tar del av deras tankeprocess kan vi även ta del av deras förverkligande, till den stigande grad vår andliga utveckling för stunden kan tillåta oss.

Denna form av inre skärskådande som i Yoga Vasishtha beskrivs om och om igen tar oss med från ytlig existens till det mer subtila, för att till slut lämna oss fria i Självet. Se exemplet med Cudala (sidan 133 av volym tre):

”Jag kan förnimma att jag existerar och ställer mig frågan ‘vem är jag?’. Hur kan okunnighet om Självet och förvillelse uppstå? Den fysiska kroppen saknar utan tvekan självförnimmelse och är helt klart inte Självet. Den erfars endast på grund av tankens rörelse i sinnet.  Handlingsorganen är blott kroppens lemmar och saknar därmed även de  självförnimmande. Inte heller sinnesorganen är självförnimmande då de är beroende av sinnet för sin funktion. Jag betraktar även sinnet som icke-självförnimmande, livlöst. Sinnet tänker och understödjer föreställningar, men utför detta som ett redskap för intellektet. Inte heller detta intellekt (buddhi)  är någonting annat än ett livlöst redskap eftersom det styrs av ego-upplevelsen. Inte heller denna ego-upplevelse äger egen oberoende existens eftersom den trollas fram av jivan, precis som ett ett spöke ‘trollas fram’ av ett okunnigt barn. Jivan är ingenting annat än rent medvetande som så att säga iklätt sig livskraften och som dväljs i hjärtat.

Se och skåda! Jag har nått insikten att det är det Själv som är rent medvetande som dväljs som jivan då medvetandet blir medvetet om sig själv som sitt eget objekt för varseblivning. Detta objekt ärt livlöst och overkligt; och då Självet identifierar sig självt med detta objekt ikläder det sig till synes  en livlös,  icke-självförnimmande karaktär, då det skenbart har övergett sin sanna natur som medvetande. För sådan är medvetandet natur: vad det än föreställer sig det är, vare sig detta är verkligt eller inbillat, blir det till detta och överger till synes sin egen natur. Så fastän Självet är rent medvetande inbillar det sig att det är icke-självförnimmande och overkligt på grund av sin varseblivning av objekt.

Med hjälp av denna form av kontemplation blev Cudala till sist upplyst.”

Dessa redogörelser av vicara hos Janaka, Cudala och andra är samtidigt en beskrivning av deras direkta upplevelser. Det är inte så mycket att de tänkte dess ord, utan att de direkt upplevde det som orden försöker beskriva!

Publicerat i Begrepp | Lämna en kommentar

Abhyasa – egen målmedveten strävan

Abhyasa - egen målmedveten strävan. Kan även översättas med ”ständig och målmedveten andligt utövande”. Detta innebär t ex regelbunden daglig sadhana (yoga- och meditationsprogram), goda gärningar,  studiet av skrifterna, sällskap med förverkligade eller med andra sökare/utövare, osv.  Läs vidare i Om hur en sökare bör bete sig på sidan 27 i volym ett.

(Jag återkommer för att vidareutveckla detta.)

Publicerat i Begrepp | Lämna en kommentar

Vasana – mental betingning

Vasana, eller mental betingning är ett återkommande begrepp i Yoga Vasishtha. Det kan även uttryckas som ”mönster präglade i sinnet av tidigare upplevelser”, eller som ”självbegränsning”. Detta finns av två slag – det rena och det orena. I dess orena form skapar det bundenhet till denna samsara. Dess rena form leder oss till frihet.

(Jag återkommer med vidare diskussion av begreppet.)

Publicerat i Begrepp | Lämna en kommentar

Berättelsen om Bhushunda

Du hittar berättelsen om Bhushunda i början av tredje bandet. Har du tankar och funderingar kring denna berättelse kan vi diskutera dem här!

Publicerat i Favoritberättelser | 1 kommentar

Berättelsen om Vipashcit

Du hittar Berättelsen om Vipashcit på sidan 148 av volym fyra. Har du tankar och funderingar kring denna berättelse kan vi diskutera dem här!

Publicerat i Favoritberättelser | Lämna en kommentar

Berättelsen om de hundra Rudrorna

Du hittar berättelsen om de hundra Rudrorna på sidan 113 av volym tre. Har du tankar och funderingar kring denna berättelse kan vi diskutera dem här!

Publicerat i Favoritberättelser | Lämna en kommentar